Zobrazení záznamů

foto / č. název obec datace autorství
Madona Ždánice 19001909 (první desetiletí 20. století) Jano Köhler (návrh), RAKO (realizace)
Hudba Giovaniho Punta Žehušice 2016 František Tesař (návrh a realizace)
Výzdoba náhrobku rodiny Musílkovy Železný Brod 19181926 neuvedeno
Země a slunce Zlín 1978 Josef Liesler, L. Leisler, Šebestián Zelina (návrh)
Hlava Krista s christogramem Znojmo 2011 Jiří Šťasta (návrh a realizace)

Stránky