Domů / Představení projektu

Představení projektu

Je zřejmé, že české mozaiky (minimálně ty, které vznikaly od 30. let 20. stol. a u nichž zaznamenávám použití českého mozaikového skla), vyžadují užití nových restaurátorských přístupů. Odlišnost od mozaik, které mají základ již v antice a ve středověkém umění a jimž je v některých evropských zemích (především v Itálii) věnována velká pozornost, spočívá v odlišném tvaru a velikosti mozaikových kostek, stejně jako v jejich skladbě. Odlišné jsou samozřejmě i systémy osazení kostek, později i celých mozaikových panelů. Variabilita osazovacích technik je pak u nás největší od 60. let 20. stol., kdy bylo do procesu zapojeno mnoho velice různorodých materiálů (kovové konstrukce panelů, osazování kostek do polymerních pojiv, atd.). Při restaurování těchto mozaik je pak potřeba akcentovat nejen materiálovou stránku, ale i způsob skladby mozaiky, který je právě pro českou mozaiku tolik charakteristický. Jak bylo již výše zmíněno, kromě různé velikosti a tvaru kostek je ve skladbě akcentováno i natočení jednotlivých kostek, které pomáhá vytvářet prostorovou iluzi a další estetické aspekty mozaiky.

I proto, že v České republice nebyl dosud prováděn zásadnější materiálový a technologický výzkum v oblasti restaurování nástěnných mozaik, nebyly vytvořeny žádné památkové postupy ani metodika restaurování. Podstatně rozvinutější je tento obor v zemích okolo Středozemního moře, kde se restaurování mozaik věnuje velká pozornost. Zde se však zabývají především restaurováním antických a byzantských mozaik. Konzervátorské a restaurátorské přístupy je tak možné ze zahraničí možné přejímat pouze částečně pro velké odlišnosti české mozaiky ve všech výše uvedených aspektech. 

Protože je v české společnosti čím dál tím více možné zaznamenat vzrůstající zájem o tuto techniku a její kvalitní zástupce, měly by být definovány a ověřeny postupy jejich restaurování jak z hlediska materiálového, tak i z hlediska etiky zásahu a výsledného estetického působení. Tento projekt by se chtěl proto zabývat mapováním mozaikových realizací, upozorněním na kvalitní zástupce a následným stanovením restaurátorský koncepcí včetně jejich praktického ověření.

  • Detail z mozaiky z průčelí kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích vytvořené roku 1903 Viktorem Foersterem.
  • Detail jedné z mozaik pro síň Rudé armády památníku na Vítkově od Vladimíra Sychry z roku 1955.
  • Detail mozaiky s motivem ZOO od Radomíra Koláře z roku 1980 z pražských Vršovic.