Domů / Výstupy

Projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ předcházel projekt, který se primárně zabýval mozaikou Posledního soudu na jižním průčelí katedrály sv. Víta v Praze a skleněnými exteriérovými mozaikami obecně (NAKI DF 12P01OVV017). Jeho hlavními výstupy jsou:

Výsledky předchozího projektu shrnují příspěvky v časopise e-Monumentica a ve Zprávách památkové péče 2017 (77), č. 3. .

 

Výstupy projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“

 

Památkové postupy a výzkumné zprávy

VIKOVÁ B., VOJTĚCHOVSKÝ J., HAMPL P., ŠKRABALOVÁ, A., Možnosti restaurování skleněných mozaik „in situ“, Památkový postup, Litomyšl, 2019. Stáhnout PDF

VIKOVÁ B., VOJTĚCHOVSKÝ J., HAMPL P., SVOBODA D., KUČEROVÁ I., Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži, Památkový postup, Litomyšl 2019. Stáhnout PDF.

KUČEROVÁ, I., Restaurování skleněné mozaiky z prefabrikovaných kostek – možnosti doplňování chybějících kostek. Výroba replik české skleněné průmyslové mozaiky. Památkový postup, Praha 2020. Stáhnout PDF.

FIALOVÁ, A., Čištění mozaikového skla – odstraňování graffiti. Výzkumná zpráva, Praha 2020. Stáhnout PDF.

 

Články v časopisech a sbornících, přednášky

2018

KUČEROVÁ Irena, KŘENKOVÁ Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek XXV- 1/2018, s. 123-138

KUČEROVÁ Irena, KŘENKOVÁ Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Česká skleněná mozaika druhé poloviny 20. století: materiály a technologie. In: Kol.: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, 550 s. strany 254-269. ISBN 978-80-8060-435-6. EAN 9788080604356. http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf

KUČEROVÁ Irena, KŘENKOVÁ Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Česká skleněná mozaika.  In: Veřejné umění. Sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století. (ed. Marcel Fišer). Cheb 28. a 29. června 2017. Galerie výtvarného umění, Cheb, 2018, str. 5-17. ISBN 978-80-87395-35-6. http://www.publicart.gavu.cz/templates/publicart/data/5_sbornik-publicart-2017.pdf

Říhová Vladislava, Křenková Zuzana: Přednáška na 17. zasedání k problematice Sepulkrálních památek, konaném 24.-26.10. 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1 a pořádaném Ústavem dějin umění, Akademie věd ČR na téma: Importy mozaik pro sepulkrální památky v Čechách a n Moravě (Albert Neuhauser, Tiroler Glasmaleri und Mosaikanstalt, Bayerishe Mosaikanstalt, Puhl&Wagner and Leopold Forstner).

2017

ŘÍHOVÁ Vladislava: Hostýnská mozaika Viktora Foerstra ve světle písemných pramenů. E-Monumentica 2016 (4), č. 2, str. 51-101. článek zde

KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Skleněné mozaiky od konce 19. století do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 207-218. ISSN 1210-5538

KŘENKOVÁ, Zuzana: Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 254-259. ISSN 1210-5538

VAŘEJKOVÁ Barbora,, VOJTĚCHOVSKÝ, Jan, SVOBODA, David, ŠKRABALOVÁ Adéla, ŘÍHOVÁ, Vladislava: Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 328-332. ISSN 1210-5538.

ŘÍHOVÁ Vladislava, KŘENKOVÁ, Zuzana: Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha 2017 (23), č.1, str. 31-59.

KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae 2017 (20), str. 195-225. http://uhv.upce.cz/data/File/theatrumhistoriae/th20_2017.pdf

Říhová Vladislava, Křenková Zuzana, Klazar Josef: Mozaika pro kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Ke spolupráci Viktora Foerstera, Pantaleona Majora a Desideria Lenze. In: Památky jižních Čech 8, Národní památkový ústav, ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2017, str. 135-14. ISBN  978-80-85033-81-6.

2016

ŘÍHOVÁ Vladislava: Hostýnská mozaika Viktora Foerstra ve světle písemných pramenů. E-Monumentica 2016 (4), č. 2, str. 51-101. článek zde