Domů / Výstupy

Výstupy projektu

Předcházející projekt, na který tento navazuje, se primárně zabýval mozaikou Posledního soudu na jižním průčelí katedrály sv. Víta v Praze, ale také skleněnými exteriérovými mozaikami obecně (NAKI DF 12P01OVV017). Hlavní výstupy projektu jsou mapa exteriérových skleněných mozaik v ČR: http://mozaika.vscht.cz/data/kraje.html a Metodika monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik https://invenio.nusl.cz/record/204166/files/nusl-204166_1.pdf. Výsledky projektu shrnují příspěvky v časopise e-Monumentica a ve Zprávách památkové péče 2017 (77), č. 3.

Výstupy navazujícího projektu (Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene) jsou následující:

 

 • VIKOVÁ B., VOJTĚCHOVSKÝ J., HAMPL P., SVOBODA D., KUČEROVÁ I., Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži, Památkový postup, Litomyšl 2019. Stáhnout PDF.

 • KUČEROVÁ Irena, KŘENKOVÁ Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Česká skleněná mozaika.  In: Veřejné umění. Sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století. (ed. Marcel Fišer). Cheb 28. a 29. června 2017. Galerie výtvarného umění, Cheb, 2018, str. 5-17. ISBN 978-80-87395-35-6. http://www.publicart.gavu.cz/templates/publicart/data/5_sbornik-publicart-2017.pdf

 • KUČEROVÁ Irena, KŘENKOVÁ Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Česká skleněná mozaika druhé poloviny 20. století: materiály a technologie. In: Kol.: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, 550 s. strany 254-269. ISBN 978-80-8060-435-6. EAN 9788080604356. http://www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/csti_2018/zbornik2018.pdf

 • Říhová Vladislava, Křenková Zuzana: Přednáška na 17. zasedání k problematice Sepulkrálních památek, konaném 24.-26.10. 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1 a pořádaném Ústavem dějin umění, Akademie věd ČR na téma: Importy mozaik pro sepulkrální památky v Čechách a n Moravě (Albert Neuhauser, Tiroler Glasmaleri und Mosaikanstalt, Bayerishe Mosaikanstalt, Puhl&Wagner and Leopold Forstner).

 • ŘÍHOVÁ Vladislava: Hostýnská mozaika Viktora Foerstra ve světle písemných pramenů. E-Monumentica 2016 (4), č. 2, str. 51-101. článek zde

 • KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Skleněné mozaiky od konce 19. století do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 207-218. ISSN 1210-5538

 • KŘENKOVÁ, Zuzana: Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 254-259. ISSN 1210-5538

 • VAŘEJKOVÁ Barbora,, VOJTĚCHOVSKÝ, Jan, SVOBODA, David, ŠKRABALOVÁ Adéla, ŘÍHOVÁ, Vladislava: Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. Zprávy památkové péče, 2017 (77), č. 3, 328-332. ISSN 1210-5538.

 • ŘÍHOVÁ Vladislava, KŘENKOVÁ, Zuzana: Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha 2017 (23), č.1, str. 31-59.

 • KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ Vladislava: Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae 2017 (20), str. 195-225. http://uhv.upce.cz/data/File/theatrumhistoriae/th20_2017.pdf

 • Říhová Vladislava, Křenková Zuzana, Klazar Josef: Mozaika pro kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Ke spolupráci Viktora Foerstera, Pantaleona Majora a Desideria Lenze. In: Památky jižních Čech 8, Národní památkový ústav, ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2017, str. 135-14. ISBN  978-80-85033-81-6.

   

  V tisku: Kučerová Irena, Křenková Zuzana, Říhová Vladislava: Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek XXV- 1/2018, s. 123-138