Výzdoba atria

Detail záznamu
Číslo 330
Název Výzdoba atria
Autor Martin Sladký
RealizaceAntonín Klouda; Ústředí uměleckých řemesel
InvestorKrajský investorský útvar Ostrava
Datace 1972
Adresa Ostrava, Dr. Slabihoudka 6158
GPS49,8292; 18,1582
Umístění umístěno v exteriéru. Areál ostravské fakultní nemocnice je součástí zástavby a nachází se při severozápadním okraji místní části Ostrava-Poruba. Mozaika je instalována v otevřeném atriu u vrátnice. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zastřešením objektu.
Rozměryvýška: 380 cm, šířka: 1200 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 30 mm x 20 mm. Sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníNa stropě betonové konstrukce jsou místy zřetelné známky zatékání srážkové vody a výluhy korozních produktů z ocelové výstuže. Mozaiková výzdoba je poškozena. Mezi nejzávažnější poškození patří vertikální praskliny v ploše mozaiky. Lokálně jsou zřejmé ztráty materiálu, zejména podél prasklin (v řádu jednotek i v menších plochách).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba atria. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 30.09.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/330
5/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2015
5/2015, signatura
Text hesla
Abstraktní kompozici pro otevřené atrium ostravské nemocnice navrhl Martin Sladký už v roce 1967. Osazení díla proběhlo až o pět let později díky Ústředí uměleckých řemesel. Na spodním okraji je kromě signatury ÚUŘ i zkratka AntKlouda, která výjimečně upozorňuje na konkrétního člena dílny Antonína Kloudu. Motiv má střízlivou barevnost v tónech bílé, žluté, červené a fialové. Autor ji zkombinoval z kruhových prvků, které se prolínají a vytváří abstraktní kosmos o mnoha planetách.
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 10. 10. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 5. 3. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 7. 12. 1971.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 18. 4. 1972 – 1974, 13. 6. 1972.

Literatura

IVÁNEK, Jakub. Ostravské sochy Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy [online]. [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://ostravskesochy.cz/dilo/1171-mozaika

ŠŤASTNÁ, Marie. Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

VINTER, Vlastimil. Martin Sladký. Výtvarná kultura. 1979, roč. 3, č. 3, s. 34–41.

Archivní fotodokumentace
foto Petr Sikula 70.–80. léta 20. století
Sladký,mozaika nemocnice v Ostravě, Výtvarná kultura, 1979, č.3
foto Petr Sikula 70.–80. léta 20. století
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.