Kamarádi

Detail záznamu
Číslo 351
Název Kamarádi
Autor Eduard Halberštát
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1983
Adresa Ostrava, Varenská 2977 / 2A
GPS49,8362; 18,2727
Umístění umístěno v exteriéru. Budova mateřské školy je situována ve východní části městského obvodu Slezská Ostrava, v lokalitě panelového sídliště. Mozaika je instalována na jihozápadním průčelí objektu, v úrovni druhého nadzemního podlaží. V okolí budovy se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 130 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 25 mm x 20 mm. Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrnné. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova školky je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poruch. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit korodující kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kamarádi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/351
3/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
Text hesla
Kruhová mozaika Kamarádi vznikla pro betonový panel před mateřskou školou ve Varenské ulici. Byla vytvořena v roce 1983 podle návrhu Eduarda Halberštáta. Základním tvarem kompozice a materiálem korespondovala se dvěma staršími realizacemi vzniklými mezi lety 1980 a 1981 na tomtéž sídlišti a označujícími pomocí výtvarných děl areály zdejších předškolních zařízení (Sluníčko 1981 a Motýl 1980). V jednoduché kompozici vystupují na světle modrém pozadí pod zářícím sluncem poprsí dvou dětí. Děvče s hnědými vlasy svázanými stuhou držící maňáska doprovází chlapec v červeném tričku s plachetnicí. Mozaikář František Tesař přemístil v roce 1997 dílo z panelu před školou na fasádu budovy.
Literatura

IVÁNEK, Jakub. Ostravské sochy Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy [online]. [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://ostravskesochy.cz/dilo/680-Kamaradi-Deti

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskov008.html

LANGHAMER, Antonín. Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách. Sklář a keramik. 2003, roč. 53, č. 4–5, s. 72–78.

ŠŤASTNÁ, Marie. Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.