Země a slunce

Detail záznamu
Číslo 1848
Název Země a slunce
Autor Josef Liesler, L. Leisler, Šebestián Zelina
InvestorJZD Slušovice
Datace 1978
Adresa Zlín, Dlouhá 136
GPS49,2264; 17,6692
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na fasádě bývalého domu ovoce a zeleniny JZD Slušovice.
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2016)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Země a slunce. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1848
6/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017
6/2017
6/2017
6/2017
6/2017
6/2017
Text hesla
Dílo Josefa Lieslera, který ve stejné době pro Zlín pracoval i na dalších zakázkách, např. na mozaice pro základní školu na sídlišti Jižní svahy (ul. Luční), která využívá obdobný motiv stromu.
Prameny

Krajská galerie výtvarných umění Zlín, album fotografií Výtvarné dílo v architektuře, Svaz architektů ČSR organizace Gottwaldov, ČFVU Dílo, MěNV Gottwaldov, výstava v kabinetu architektury Náměstí míru Gottwaldov, duben červen 1982, uloženo v knihovně instituce.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1978, s. 129.

WICHEREK, Jaroslav, RUSZELÁK, Josef a PLEŠÁK. Miroslav. Gottwaldov. Brno: Blok, 1980, nestr.  

Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z https: https://www.pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/zlin-84561 

Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
WICHEREK, Jaroslav, RUSZELÁK, Josef a PLEŠÁK. Miroslav. Gottwaldov. Brno: Blok, 1980, nestr.  
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.