kompozice s holubicemi

Detail záznamu
Číslo 972
Název kompozice s holubicemi
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19711979 (sedmdesátá léta 20. století)
Adresa Most, Albrechtická 414 / 14
GPS50,4914; 13,6405
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt bývalé základní školy, dnes Středisko volného času, je součástí městské zástavby a nachází se v areálu Mateřské školy Most v jižní části města. Mozaika je instalována na hlavním pohledovém průčelí, směrem do ul. Albrechtická, napravo od hlavního vchodu do budovy. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zastřešením prostoru u vstupu do budovy.
Rozměryvýška: 360 cm, šířka: 360 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité jsou i kostky větších rozměrů. Použité sklo je čiré. Mozaikové kostky jsou nalepené tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav poškozeno (2017)
Poškození2017: Budova střediska je v dobrém stavu. Mozaika je poškozena. Ve spodních partiích došlo ke ztrátě jednoho mozaikového dílu. Další četné ztráty mozaikových kostek jsou viditelné prakticky v celé ploše mozaiky. Některé kostky jsou rozbité. Ztráta a rozbití kostek jsou pravděpodobně spojeny s vandalismem. Šrouby, kterými je mozaika připevněna ke stěně budovy, jsou většinou zkorodované, některé z nich již byly v minulosti vyměněny. Spárovací hmota po obvodu jednotlivých plechů je vydrolena. Mozaika je znečištěna graffiti. 2022: Dílo bylo restaurováno, byla doplněna chybějící část.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). kompozice s holubicemi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/972
5/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2017
5/2017
5/2017
Text hesla
Vstup do bývalé 16. základní školy je dekorován čtvercovou mozaikou v modrých tónech. Plochu zaujímá kruh na tmavě modrém pozadí vyplněný modro-bílými letícími holubicemi. Mozaiku na stavbu dodal n. p. Železnobrodské sklo.
Prameny

mesto-most.cz

Literatura

RYLLOVÁ, Ivana. Nástěnná umělecká díla mozaiky v Mostě. Most: Magistrát města Mostu, 2017.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.