Dekorace průčelí

Detail záznamu
Číslo 967
Název Dekorace průčelí
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1959
Adresa Pardubice, Teplého 2014
GPS50,0271; 15,7609
Umístění umístěno v exteriéru. Administrativní budova společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je součástí městské zástavby v místní části Zelené Předměstí. Mozaikové prefabrikáty jsou instalovány na jižním průčelí budovy, mezi druhým a třetím nadzemním podlažím. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaiky jsou v celé své ploše vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 120 cm, šířka: 120 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z kruhových skleněných kamenů (průměr cca 10 mm a 5 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníAdministrativní budova je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poruch. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Některé segmenty jsou lokálně znečištěny fasádní nátěrovou barvou. Ztráty materiálu v ploše či biologické napadení nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Dekorace průčelí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/967
1/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2017
1/2017
1/2017
1/2017
1/2017
1/2017
1/2017
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
Text hesla
Čtyřpodlažní administrativní budovu si na konci 50. let 20. století nechal postavit podnik Zásobování vodou a kanalizace (ZVAK) Pardubice. Vstupní průčelí obrácené do ulice Teplého je členěno jedenadvaceti okenními osami, mezi kterými je, na místě parapetních výplní oken třetího podlaží (ve 2., 5., 8., 11., 17., 19. ose), osazeno sedm mozaikových panelů stejných rozměrů, mírně obdélného formátu. Jsou zhotoveny z prefabrikované železnobrodské mozaiky a představují ornamentální kompozice provedené v „bruselském stylu“, typicky kombinující bílou, černou, růžovou, modrou a zelenou barevnost. Kromě ústředního motivu kašny s tryskající vodou představují stylizované větévky. Kompozice v 11. ose je na levém spodním okraji signována písmenem Š vyskládaným z nasekaných tyčinek. Panely byly zhotoveny v roce 1959 v podniku Železnobrodské sklo.
Prameny

SOA Litoměřice, fond: Železnobrodské sklo n. p., k. 204

Literatura

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.