Sluníčko

Detail záznamu
Číslo 951
Název Sluníčko
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19801989 (80. léta 20. století)
Adresa Nové Město nad Metují, 28. října 415
GPS50,3564; 16,1406
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt Domu zdraví s plaveckým bazénem je součástí městské zástavby a je situován na okraji sportovního areálu v západní části města. Mozaika je instalována na východním průčelí s hlavním vstupem do objektu, při jeho jihovýchodním nároží. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 370 cm, šířka: 700 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena ze skleněných prefabrikovaných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je převážně čiré, nalepené tavným lepidlem na hliníkové pláty. )
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníBudova Domu zdraví je v relativně dobrém stavu, mozaika je poškozena. Dochází k odpadávání kostek z důvodu ztráty adheze tavného lepidla. K dalším dílčím ztrátám materiálu dochází v partiích dolních hran hliníkových plátů.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sluníčko. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/951
7/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
Text hesla
Nároží budovy plaveckého bazénu na sídlišti Malecí je akcentováno rozměrnou mozaikou s motivem slunce. Provedena mohla být v dílně n. p. Železnobrodské sklo. Sluneční kotouč s paprsky a usmívající se tváří je zasazen v ploše vyskládané z pestré směsi kamenů zelené, modré, fialové i žluté barvy.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.