Dekorace průčelí Okresního domu

Detail záznamu
Číslo 943
Název Dekorace průčelí Okresního domu
Autor
Datace 19101911
Adresa Kladno, Gen. Klapálka 1641
GPS50,1452; 14,1074
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou instalovány na fasádě budovy bývalého Okresního domu (dnes Středočeské knihovny). Nápis je osazen nad vchodem do budovy, ovály jsou umístěny po obvodou stavby v úrovni druhého nadzemního podlaží.
Rozměryvýška: 135 cm, šířka: 210 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Nápis Okresní dům je pravděpodobně vyskládán z bílého kamene. )
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníByla pozorována ztráta materiálu. Část zelených kostek nápisového pole chybí a byla nahrazena nejspíše kamennými kostkami. V levé dolní části mozaiky se nachází místo s uvolněnými kostkami. Mozaiky se nachází na rušné křižovatce, která je na výpadovce na Prahu a obchvatu centra města. Jsou proto silně znečištěny městskou špínou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Dekorace průčelí Okresního domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 31.07.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/943
10/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
Text hesla
Budova Okresního domu byla postavena podle návrhu architekta Josefa Maříka a Karla Šídla v letech 1909 až 1910 jako sídlo původních samosprávných orgánů okresu Kladno. Secesní fasádu dekoruje nad vstupem nápis Okresní dům vyskládaný z bílého kamene na zeleném pozadí ze štípaných skleněných kostek. Další mozaiky - 20 drobných oválných polí ze štípaného mozaikového skla - jsou osazeny mezi štukovou dekorací nad okny druhého nadzemního podlaží.
Literatura

Společenský dům zv. Okresní dům. Památkový katalog. [online] © Národní památkový ústav [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/spolecensky-dum-zv-okresni-dum-14282474

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.