Panna Marie s Ježíškem

Detail záznamu
Číslo 917
Název Panna Marie s Ježíškem
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 19001909 (první desetiletí 20. století)
Adresa Modřice, Hřbitovní
GPS49,1259; 16,6137
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na náhrobku Josefa Ohnheisera na hřbitově v Modřicích.
Rozměryvýška: 63 cm, šířka: 51 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníDošlo k prasknutí několika dlaždic, na některých místech je poškozená glazura: je popraskaná a poškrábaná. U jedné černé dlaždice bylo zaznamenáno zbělení glazury. Některé dlaždice mají mechanicky poškozenou hranu. Na některých místech došlo k poškození retuše spár. Ve spárách se vyskytují lišejníky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie s Ježíškem. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/917
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
Text hesla
Mozaika měla být osazena až v roce 1945.
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ml1skp/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/mmk0b8/>. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.