Studenti

Detail záznamu
Číslo 895
Název Studenti
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Liberec, Třebízského 1244 / 2
GPS50,7744; 15,0817
Umístění umístěno v exteriéru. Budova bývalých vysokoškolských kolejí, nyní objekt Technické univerzity v Liberci, je součástí městské zástavby při severovýchodním okraji města, nedaleko areálu ZOO Liberec. Mozaika byla původně instalována na hlavním pohledovém průčelí, v nadpraží vstupního portálu. Z důvodu rekonstrukce vnějšího pláště objektu byla mozaika v nedávné minulosti odstraněna a nyní se nalézá ve vnitřních prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Rozměryvýška: 130 cm, šířka: 190 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaného mozaikového skla, tj. z mačkaných kostek trojúhelníkového a obdélníkového tvaru z pohledové strany. Použité sklo je zakalené. )
Stav odstraněno z veřejného prostoru (2018)
PoškozeníStav k červnu 2018: Přibližně středem mozaikového obrazu prochází vertikální prasklina. V dráze praskliny dochází ke ztrátám materiálu (v řádu jednotek). Některé kostky jsou popraskané.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Studenti. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/895
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
Text hesla
Portál vstupu do bývalého vysokoškolského internátu byl v nadpraží dekorován mozaikou z železnobrodské produkce. Půlkruhové pole bylo osazeno ve štukovém profilovaném rámu. Na modrém pozadí je situována dvojice studentů – v levé části kompozice polopostava studentky držící rozevřenou knihu a v pravé student s rolí papíru. Spodní část mozaiky zaujímá větev se zelenými lístky a několik rozložených knih.
Literatura

BRYCHTA, Jaroslav. Nové použití skla v architektuře. In: ŠTULÍK, Arnošt. Sklo ve stavebnictví. Praha: SNTL, 1955, s. 123–133.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.