Panna Marie mezi Slováky

Detail záznamu
Číslo 874
Název Panna Marie mezi Slováky
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1910
Adresa Břeclav, Hlavní 1 / 1
GPS48,7526; 16,8659
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika se nachází ve štítu budovy fary.
Rozměryšířka: 270 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníDošlo k prasknutí několika dlaždic.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie mezi Slováky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/874
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
Signatura, 10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta.

KŘIVÁNEK, Karel. Keramická mozaika na faře. Radnice, Zpravodaj města Břeclavi [online]. prosinec 2011. s. 15 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://breclav.eu/file/23401

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.