Výzdoba náhrobku Jindřicha Mahelky

Detail záznamu
Číslo 87
Název Výzdoba náhrobku Jindřicha Mahelky
Autor Ludmila Warausová
RealizaceLudmila Warausová
Datace 19901995 (počátek devadesátých let 20. století)
Adresa Praha, K Havlínu 728
GPS49,975; 14,387
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na náhrobním kameni cca 70 cm od země, je směřována je na jihozápad.
Rozměryvýška: 60 cm, šířka: 80 cm
Materiál keramika›neglazovaná, kámen›štípaný (Mozaika je vyskládana z různých kamenů a keramických střepů. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníDošlo ke ztrátě mozaikové kostky prvního písmene A ve slově Mahelka. Mozaika je znečištěna parafínem ze svící a na povrchu jsou černé skvrny, pravděpodobně zplodiny ze spalování svící. Ocelový rám koroduje.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba náhrobku Jindřicha Mahelky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/87
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.