Sluneční hodiny

Detail záznamu
Číslo 86
Název Sluneční hodiny
Autor Petr Hampl
RealizacePetr Hampl
Datace 2015
Adresa Praha, Jiřiny Štěpničkové 1580
GPS49,9618; 14,3861
Umístění umístěno v exteriéru. Rodinný dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 16 a je situován v lokalitě vilek v místní části Zbraslav. Mozaika je instalována na západním průčelí domu, v úrovni druhého nadzemního podlaží. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna přesahem střechy.  
Rozměryvýška: 135 cm, šířka: 185 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena převážně z kamenných a ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníRodinný dům je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění. Ztráty materiálu či biologické napadení nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sluneční hodiny. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/86
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Text hesla
Obdélné pole kombinované mozaiky představuje číselník slunečních hodin. V černobílém rámečku jsou zasazeny plochy rozdělené zvlněnými diagonálně vedenými černými pásy s bíle kontrastujícími římskými číslicemi. Boční plochy jsou tmavé a využívají šedé a černé mozaikové kostky vystřídané převážně modrými štípanými skleněnými kostkami. Střední část má smetanovou až okrovou barevnost. Abstraktní kompozici navrhl a realizoval zbraslavský rodák Petr Hampl, který vytváří nové mozaiky a pracuje též jako restaurátor mozaikových děl.
Literatura

Mozaiky. HamplPetr.cz [online].  © Petr Hampl 2018 hamplpetr.cz, [cit. 9. 12. 2019]. Dostupné z: <https://hamplpetr.cz/mozaiky/>

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.