Znak Československého svazu požární ochrany

Detail záznamu
Číslo 843
Název Znak Československého svazu požární ochrany
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Rožnov pod Radhoštěm, J. Wolkera 1144
GPS49,4607; 18,1487
Umístění umístěno v exteriéru. Budova rožnovské hasičské stanice je součástí zástavby a je situována severovýchodně od historického centra města. Mozaika byla instalována na fasádě požární zbrojnice a v celé své ploše byla vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 85 cm, šířka: 70 cm, hloubka: 10 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena ze skleněných prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 10 mm a 5 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav zaniklé dílo (2018)
PoškozeníDílo bylo z fasády odstraněno během rekonstrukce objektu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Znak Československého svazu požární ochrany . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/843
před 2/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
před 2/2018
před 2/2018
před 2/2018
před 2/2018
Text hesla
Průčelí rožnovské hasičské stanice někdy po roce 1953 ozdobil znak Československého svazu požární ochrany. Betonový reliéfně provedený symbol je barevně dokomponován železnobrodskou mozaikou. V centru je umístěna pěticípá rudá hvězda s plamenem, pod kterou je v ploše žlutého ozubeného kola s listy vysázen nápis ČSPO.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.