Výzdoba domu pěveckého spolku Hlahol

Detail záznamu
Číslo 799
Název Výzdoba domu pěveckého spolku Hlahol
Autor Karel Ladislav Klusáček
RealizaceRAKO
Datace 1905
Adresa Praha, Masarykovo nábř. 248 / 16
GPS50,078; 14,4144
Umístění umístěno v exteriéru. Větší mozaika s alegorickým motivem hudby je instalována ve štítu budovy a menší mozaika nad vchodovými dveřmi.
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 1100 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníNěkolik keramických mozaikových dlaždic je prasklých.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba domu pěveckého spolku Hlahol. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/799
4/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Signatura, 10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Text hesla
Spolkový a nájemní dům s koncertním sálem pro spolek Hlahol byl vybudován podle dům plánů J. Fanty a F. Schaffnera v letech 1904 až 1905. Na hodnotné secesní výzdobě domu se podílela řada tvůrců (např. A. Mucha, J. Pekárek ad.). Průčelí vyzdobily dvě keramické mozaiky K. L. Klusáčka. Menší mozaiku s ptákem nad vstupem i rozměrnou kompozici Alegorie hudby ve štítě domu vyrobila firma RAKO.
Literatura

Spolkový dům Hlahol. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z: https: https://www.pamatkovykatalog.cz/spolkovy-dum-hlahol-15470044

Vacková, Veronika. Rako, Jano Koehler, Křížová cesta na Svatém Hostýně [online]. Praha, 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198816/. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin umění. 

PAŘÍK, Vojtěch, PAŘÍKOVÁ, Anežka. Keramická Řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 244–253.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.