Domovní znamení

Detail záznamu
Číslo 797
Název Domovní znamení
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19511955 (před r. 1955)
Adresa Mnichovo Hradiště, Studentská 915 / 9
GPS50,5228; 14,9713
Umístění umístěno v exteriéru. Zděný bytový dům je součástí městské zástavby centra města a nachází se západním směrem nedaleko hlavního Masarykova náměstí. Pole s mozaikami jsou instalovány na boční fasádě s hlavním vstupem do objektu, na centrální ose nad  okny druhého a třetího nadzemního podlaží. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny profilací štukových rámů.
Rozměryvýška: 60 cm, šířka: 140 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr cca 10 a 5 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, v dobrém stavu je i dochovaná mozaiková výzdoba.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/797
4/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
Text hesla
Úzké vstupní průčelí bytového domu ve Studentské ulici dekorují dvě pole ve štukových rámech provedená v ploše železnobrodskou mozaikou. Obdélné pole vyplňuje parapet okna třetího podlaží, půlkruhové je umístěno nad jeho vystupující římsou. Obě mozaikové kompozice tvoří obdobný motiv rozvíjejících se úponků s listy ve žlutobílé barvě na hnědém pozadí.
Literatura

BRYCHTA, Jaroslav. Nové použití skla v architektuře. In: ŠTULÍK, Arnošt. Sklo ve stavebnictví. Praha: SNTL, 1955, s. 125.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 273.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.