Mozaika v průčelí nákupního střediska

Detail záznamu
Číslo 776
Název Mozaika v průčelí nákupního střediska
Autor
Datace 19801989 (80. léta 20. století)
Adresa Radomyšl, Maltézské nám. 232
GPS49,3168; 13,9301
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na fasádě nákupního střediska.
Rozměryvýška: 430 cm, šířka: 270 cm
Materiál keramika›neglazovaná, kámen
Stav dobrý (2016)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika v průčelí nákupního střediska. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/776
7/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.