Československo-polské přátelství

Detail záznamu
Číslo 767
Název Československo-polské přátelství
Autor Pavel Vavrys
RealizaceAntonín Klouda
InvestorMrazírny, oborový podnik Praha, závod Opava
Datace 19831985
Adresa Opava, Palhanecká 505 / 15
GPS49,9578; 17,8752
Umístění umístěno v exteriéru. Areál bývalého závodu opavských mrazíren je součástí městské zástavby a je situován při severozápadním okraji města, v místní části Jaktař. Mozaika je instalována na fasádě budovy vrátnice s průjezdem do areálu, na průčelní odvodové zdi po levé straně průjezdu. V blízkosti mozaiky se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 380 cm, šířka: 250 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze skleněných štípaných kostek různých velikostí. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníVstupní budova s průjezdem do areálu je v dobrém stavu, v dobrém stavu je i mozaika. Ztráty materiálu jsou minimální (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Československo-polské přátelství. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 30.09.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/767
8/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016, sousední kovové plakety
8/2016
8/2016
8/2016
Text hesla
Vstupní prostor areálu závodu opavských mrazíren měl být dle záměru investora i architekta stavby Jaromíra Jančíka dekorován plastickým objektem z umělého kamene. Komise pro spolupráci výtvarníka s architektem, která dílo posuzovala, však pro nedostatek času nesouhlasila a určila, že půjde o mozaiku. Byla umístěna na fasádě vstupní budovy areálu. Námět kompozice, československo-polského přátelství, byl zvolen zřejmě s ohledem na skutečnost, že areál byl stavěn ve spolupráci s polskými partnery (Eksporter Polimex-Cekop Warszawa, Mostostal Wrocław, Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie). Střed obdélného mozaikového pole zaujímají figury ženy a muže, který nese dítě. V jejich pozadí se uplatňují siluety kouřících továrních komínů, výškové bytové zástavby, vlajky obou spřátelených států a traktor. Nad nimi jsou v ploše oblak vyvedeny obrysy dětí, které vypouští holubice míru. Ve spodní části mozaiky je vyskládána signatura autora návrhu Vavryse a mozaikáře Antonína Kloudy, který obraz v převažujících tónech modré, bílé a červené barvy realizoval v materiálu. Původně oslovená dílna Ústředí uměleckých řemesel neměla totiž na provedení mozaiky volné kapacity. Materiál pro dílo dodaly Jablonecké sklárny.
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1983–1/1984, 30. 8. 1982, 22. 11. 1983, 29. 11. 1983

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 31. 1. 1984, 24. 4. 1984, 8. 5. 1984, 5. 6. 1984, 14. 8. 1984, 18. 12. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1985–6/1986, 26. 3. 1985, 23. 4. 1985, 21. 5. 1985

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 63.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.