Ještěrky

Detail záznamu
Číslo 763
Název Ještěrky
Autor Free Mozaik
RealizaceFree Mozaik
Datace 2016
Adresa Praha, V Olšinách
GPS50,0721; 14,4921
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na zídce pod svahem v parku Gutovka.
Rozměryšířka: 2510 cm
Materiál keramika›glazovaná, sklo
Stav dobrý (2017)
PoškozeníMozaiky jsou znečištěny prachem, zeminou a stříbrnou barvou. Zaznamenáno bylo mechanické poškození skleněných střepů. Glazura i pojivo jsou místy popraskané. V bezprostřední blízkosti mozaiky se nachází keře.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Ještěrky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/763
3/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2017
3/2017
signatura, 3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
Literatura

Free mozaik [online]. [cit. 25. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.freemozaik.cz

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.