Obličeje

Detail záznamu
Číslo 757
Název Obličeje
Autor Free Mozaik
RealizaceFree Mozaik
Datace 2014
Adresa Praha, Chorvatská
GPS50,0742; 14,4547
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je omístěna na opěrné zídce v ulici Chorvatská, v části mezi ulicemi Hradešínská a Sobotecká.
Rozměryšířka: 6360 cm
Materiál keramika›glazovaná, kámen, sklo›ploché
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníMozaika je znečištěna graffiti, hlínou a odstřikující vodou. V prasklinách zídky vyrůstá zeleň, horní partie zídky jsou znečištěny lišejníky. Bylo zaznamenáno mechanické poškození některých segmentů i jejich ztráta. U velkého počtu keramických střepů došlo k poškození glazury, pravděpodobně v důsledku použití střepu nevhodného pro exteriérovou aplikaci. Některé keramické střepy jsou popraskané, některé mají popraskanou glazuru.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Obličeje. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/757
3/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
Literatura

Free mozaik [online]. [cit. 25. 11. 2019]. Dostupné z:http://www.freemozaik.cz

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.