Sv. František z Asisi

Detail záznamu
Číslo 741
Název Sv. František z Asisi
Autor Vojmír Vokolek
RealizaceJiří Šindler
Datace 1954
Adresa Brno, Kapucínské náměsí
GPS49,1915; 16,6098
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna nad vstupním portálem kostela Nalezení svatého Kříže.
Materiál kámen›mramor
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je v horní části silně znečištěna prachem a městskou špínou. Ztráty mozaikových kostek ani biologické poškození nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. František z Asisi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 30.09.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/741
4/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
Text hesla
Průčelí kostela nad vstupním portálem zdobí kromě velkého dřevěného misijního kříže mozaika z 50. let 20. století. Zobrazuje svatého Františka z Assisi, jak káže ptákům. Nahradila fresku Nalezení svatého Kříže z 18. století, kterou zničily povětrnostní vlivy.
Literatura

Kostel Nalezení svatého Kříže. Provincie Kapucínů v ČR [online]. Provincie Kapucínů v ČR ©2014-2019 [cit. 20. 11. 2019]. Dostupné z http://www.kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/brno/kostel-nalezen...

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.