Slunce a pohyb

Detail záznamu
Číslo 737
Název Slunce a pohyb
Autor Jánuš Kubíček, Vohrabal, Kruml
InvestorONV Brno - Královo Pole
Datace 19721973
Adresa Brno, Vodova 108
GPS49,2271; 16,5847
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na fasádě sportovní haly.
Rozměryvýška: 365 cm, šířka: 3180 cm
Materiál keramika (Dle informace od aurtora je mozaika sestavena z 240 000 kachliček o 36ti odstínech. Kachličky byly vyroveny v  závodě v Chlumčanech. )
Stav dobrý (2017)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Slunce a pohyb. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/737
2/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
Signatura, 2/2017
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1974, s. 80.

Víceúčelová sportovní hala míčových a úpolových sportů. Památkový katalog. [online] Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 2019-12-2]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/viceucelova-sportovni-hala-micovych-a-up...

DJK - Dílo Jánuše Kubíčka. Fotografovaný kompletní soupis díla malíře a grafika [online]. Adam Kubíček,  ©1991-2017 [cit. 2019-12-2]. Dostupné z: http://www.art-kubicek.cz/janus/gen/m_tech6_2.html#DJK5829

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.