Mozaika na náhrobku generálního ředitele firmy RAKO Emila Sommerschuha

Detail záznamu
Číslo 731
Název Mozaika na náhrobku generálního ředitele firmy RAKO Emila Sommerschuha
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1926
Adresa Praha, Albánská
GPS50,1086; 14,3991
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou umístěny na náhrobku na Bubenečském hřbitově (I. oddělení 14).
Rozměryvýška: 150 cm, šířka: 90 cm
Materiál keramika›glazovaná, keramika›neglazovaná
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníNáhrobek je vážně poškozen. V jeho horní části se nachází několik prasklin, jedna prasklina prochází také mozaikou. V horní části náhrobku roste zeleň, přítomny jsou i lišejníky. Některé praskliny byly v minulosti tmeleny. Z náhrobku byl odstraněn nápis Rodina Sommershuhova. Vážně poškozena je i mozaika. Závažná je zejména zmíněná horizontální prasklina, která prochází centrální mozaikou. Povrch mozaiky je znečištěn městskou špínou. Došlo i k poškození glazury: na některých segmentech je glazura rozpraskaná, jinde došlo k odloupnutí glazury, v horní části jsou některé segmenty od okraje znečištěné pravděpodobně výluhy z pojiva. Jedna z prasklých dlaždic byla přetmelena. Na některých místech je poškozená retuš spár.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika na náhrobku generálního ředitele firmy RAKO Emila Sommerschuha. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/731
3/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
12/2019
12/2019
Signatura, 12/2019
Signatura 12/2019
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

KALOUSKOVÁ, Jana. Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/103867. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.