Madona s anděly

Detail záznamu
Číslo 715
Název Madona s anděly
Autor P. Šlégl, Petr Štěpán, J. Synek
InvestorŘímsko-katolický farní úřad, Hluboké Mašůvky
Datace 1988
Adresa Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky
GPS48,9231; 16,0266
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na fasádě kostela Navštívení Panny Marie.
Rozměryšířka: 820 cm
Materiál kámen
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Madona s anděly. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/715
2/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
signatura, 2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1988, s. 39.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.