Mozaika památníku protifašistického odboje

Detail záznamu
Číslo 665
Název Mozaika památníku protifašistického odboje
Autor Martin Sladký, J. Polák
InvestorVýstavba hl. m. Prahy - VS Praha
Datace 1976
Adresa Praha, Bojasova
GPS50,1316; 14,464
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na zdi v areálu Kobyliské střelnice.
Rozměryvýška: 260 cm, šířka: 880 cm, hloubka: 5 cm
Materiál kámen (Mozaikový obraz je sestaven z různých druhů kamene. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníNa povrchu mozaiky byly zaznamenány usazeniny z výluhu betonu. Došlo ke ztrátě několika kamenů. Zjištěna byla přítomnost pavučin a řas. Některé části mozaiky byly pokryté vápennou vrstvou z odkapávající vody.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika památníku protifašistického odboje. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/665
9/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
Naklonění plochy mozaiky, 9/2016
Literatura

VINTER, Vlastimil . Martin Sladký. Výtvarná kultura. 1979, roč. 3, č. 3, s. 34–41.

Památkový katalog. [online] [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/?element=12849530&sequence=49&mode=fulltext&...

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1975, s. 18.

MYSLIVEČKOVÁ, Olga. Bez názvu. Československý architekt. 1974, roč. 20, č. 14, s. 6. 

KONEČNÝ, Dušan. K tvorbě životního prostředí v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění. Výtvarná kultura . 1984, roč. 8, č. 1, s. 3–9.

Archivní fotodokumentace
VINTER, Vlastimil . Martin Sladký. Výtvarná kultura. 1979, roč. 3, č. 3, s. 34–41.
KONEČNÝ, Dušan. K tvorbě životního prostředí v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění. Výtvarná kultura . 1984, roč. 8, č. 1, s. 3–9.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.