Rodina – Vesmír

Detail záznamu
Číslo 584
Název Rodina – Vesmír
Autor Miroslav Houra
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorInženýrská organizace Ústí nad Labem
Datace 19761977
Adresa Ústí nad Labem, Mírová 2734 / 4
GPS50,6827; 14,0298
Umístění umístěno v exteriéru. Areál základní školy je součástí zástavby a je situován v lokalitě panelového sídliště v místní části Severní Terasa. Mozaika je instalována na samostatném kruhovém panelu, který je osazen v ploše západního průčelí budovy základní školy. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 200 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova školy je v dobrém stavu, mozaiku tvoří panel, který je připevněn na fasádu budovy. Mozaika je v dobrém stavu, pouze na několika místech došlo ke ztrátě kostek.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Rodina – Vesmír. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/584
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Mozaika Rodina – Vesmír vznikla pro 26. základní školu na sídlišti Severní Terasa. Celková kompozice členící zeď vznikla kombinací dvou typů skla – na stěně je z prefabrikovaných kostiček vyskládán velký kruh dělený na menší plochy v odstínech modré barvy. Na něm je osazena další menší mozaika ze štípaného skla, která je na fasádě zavěšena v kovovém kruhovém medailonu. Na zlatém pozadí stojí rodiče, kteří drží za ruku a rameno malého chlapce. U nohou mají zakomponované stromy a drobný domeček se dvěma okny. Nad hlavami jim září slunce v podobě kruhu s červenou květinou. Mozaika je na spodním okraji signovaná: HOURA 77.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha 1977, s. 235.

HEJDUK, Pavel. Výtvarné umění v severočeské architektuře, Výtvarná kultura XII, 1988, č. 1, s. 1-12.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 30.

SYNKOVÁ, Veronika. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945–1989. Ústí nad Labem. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta, 2006, s. 81.

KRSEK, Martin. „Ústí – město mozaik“ aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 332–334.  

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113–132.

Archivní fotodokumentace
HEJDUK, Pavel. Výtvarné umění v severočeské architektuře, Výtvarná kultura XII, 1988, č. 1, s. 1-12.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.