Rodina – Vesmír

Detail záznamu
Číslo 584
Název Rodina – Vesmír
Autor Miroslav Houra
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorInženýrská organizace Ústí nad Labem
Datace 19761977
Adresa Ústí nad Labem, Mírová 2734 / 4
GPS50,6827; 14,0298
Umístění umístěno v exteriéru. Areál základní školy je součástí zástavby a je situován v lokalitě panelového sídliště v místní části Severní Terasa. Mozaika je instalována na samostatném kruhovém panelu, který je osazen v ploše západního průčelí budovy základní školy. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 200 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova školy je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. V horních partiích severozápadního nároží fasády s mozaikou je zřejmé lokální poškození a kompletní ztráta omítkových vrstev. Na povrchu mozaiky nejsou známky korozního poškození či znečištění (platí pro pohledovou stranu). Na několika místech došlo ke ztrátě kostek. Biologické napadení nebylo zaznamenáno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Rodina – Vesmír. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/584
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Mozaika Rodina – Vesmír vznikla pro 26. základní školu na sídlišti Severní Terasa. Celková kompozice členící zeď vznikla kombinací dvou typů skla – na stěně je z prefabrikovaných kostiček vyskládán velký kruh dělený na menší plochy v odstínech modré barvy. Na něm je osazena další menší mozaika ze štípaného skla, která je na fasádě zavěšena v kovovém kruhovém medailonu. Na zlatém pozadí stojí rodiče, kteří drží za ruku a rameno malého chlapce. U nohou mají zakomponované stromy a drobný domeček se dvěma okny. Nad hlavami jim září slunce v podobě kruhu s červenou květinou. Mozaika je na spodním okraji signovaná: HOURA 77.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha 1977, s. 235.

HEJDUK, Pavel. Výtvarné umění v severočeské architektuře, Výtvarná kultura XII, 1988, č. 1, s. 1-12.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 30.

SYNKOVÁ, Veronika. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945–1989. Ústí nad Labem. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta, 2006, s. 81.

KRSEK, Martin. „Ústí – město mozaik“ aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 332–334.  

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113–132.

Archivní fotodokumentace
HEJDUK, Pavel. Výtvarné umění v severočeské architektuře, Výtvarná kultura XII, 1988, č. 1, s. 1-12.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.