Srp, kladivo a rudá pěticípá hvězda

Detail záznamu
Číslo 542
Název Srp, kladivo a rudá pěticípá hvězda
Autor František Novák
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1975
Adresa Semily, Tyršova 457
GPS50,6023; 15,3326
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům č. p. 457 je součástí zástavby a je situován v centru města. Velkoformátová skleněná mozaika s motivem pěticípé hvězdy, srpu a kladiva byla instalována na východní štítové fasádě domu směrem ke kruhovému objezdu. V současné době je mozaika překryta vrstvou hladké omítky.
Rozměryvýška: 1400 cm, šířka: 400 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z přímočaře mačkaných prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 12 mm x 16 m. Použité sklo je čiré. )
Stav překryto (2019)
PoškozeníStav k 2018: Objekt bytového domu byl v dobrém stavu. V horních partiích východní štítové fasády byly zřejmé praskliny. V relativně dobrém stavu se nacházela též dochovaná velkoformátová mozaika. Na povrchu kostek nebyly známky poškození, mozaika byla lokálně znečištěna prachem, exhaláty a graffiti. Některé kostky byly prasklé. Místy bylo zřetelné popraskané pojivo. V roce 2019 byla mozaika překryta.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Srp, kladivo a rudá pěticípá hvězda. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/542
4/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2019
Text hesla
Kontroverzní socialistická mozaika na průčelí obytného domu obráceného do náměstí byla dvacetiletí po sametové revoluci překryta reklamním billboardem. Po jeho odstranění v roce 2012 se znovu objevila, a protože byla osazena na budově patřící městu, byly Semily nuceny řešit otázku jejího možného zachování. Zvířená debata byla zakončena osazením citátu, který mozaiku na fasádě trefně doplňuje: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat“. V roce 2015 nové zastupitelstvo města znovu rozhodovalo o likvidaci nevhodného symbolu. Mozaika vsazená do plochy fasády je tvořena kombinací srpu a kladiva, jež jsou ve zkřížené podobě tradičním symbolem komunismu (představují pevný svazek dělnické a rolnické třídy), s rudou pěticípou hvězdou. Celá kompozice je podložena vertikálním pásem šedého pozadí.
Literatura

KESNER, Tomáš, HEDVIČÁK, Roman, Památníky časů minulých, Semily 2016, s. 43.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbksm003.html

Archivní fotodokumentace
6/2018
6/2018
6/2018
6/2018
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
4/2013
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.