Ježíš Kristus umírá na kříži - XII. zastavení křížové cesty

Detail záznamu
Číslo 3174
Název Ježíš Kristus umírá na kříži - XII. zastavení křížové cesty
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
InvestorMatice svatohostýnská
Datace 19121933
Adresa Chvalčov, Svatý Hostýn
GPS49,3793; 17,7017
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je osazeno v kamenné architektuře XII. zastavení křížové cesty.
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníDošlo k popraskání glazury, spáry jsou znečištěny lišejníky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Ježíš Kristus umírá na kříži - XII. zastavení křížové cesty. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3174
5/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2017
5/2017
5/2017
5/2017
5/2017
5/2017
5/2017
Signatura, 5/2017
5/2017
5/2017
Text hesla
Mozaiky podle návrhu Jano Köhlera zdobí I. až XII. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Realizovány byly na objednávku Matice svatohostýnské od roku 1912 do roku 1933 firmou Rako. XIII. zastavení bylo vytvořeno ze skla již v roce 1905 (autor návrhu byl Joža Uprka, provedla firma B. Škarda z Brna). Mozaiky jsou zasazeny v nikách kamenné stěny zastavení, krytého dřevěnou architekturou pavilonu projektovaného Dušanem Jurkovičem.
Prameny

MZA Brno, fond: Jezuité Hostýn, kt. 6, návrhy zastavení křížové cesty, korespondence. 

Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 12, 61.

KAVIČKA, Karel, MALÍKOVÁ,Silvie, PAŘÍK, Vojtěch a PARIK, Passionaria. Passionaria. Jano Köhler. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2018.

PAŘÍK, Vojtěch a PAŘÍKOVÁ, Anežka. Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 244–253.

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

VACKOVÁ, Veronika. Rako, Jano Koehler, Křížová cesta na Svatém Hostýně [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198816/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin umění.

Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně. Národní památkový ústav [online]. [cit. 11. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/11926-restaurovan...

HANZLÍČEK, Jaroslav. Příspěvek k dějinám „RAKO“ závodů v Rakovníku. Rakovník, 2003.

Archivní fotodokumentace
Návrh díla, MZA Brno, fond: Jezuité Hostýn, kt. 6.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.