Pilátův soud - I. zastavení křížové cesty

Detail záznamu
Číslo 3164
Název Pilátův soud - I. zastavení křížové cesty
Autor Jano Köhler
RealizaceVojtěch Pařík ; Passionaria Parik; RAKO
InvestorMatice svatohostýnská
Datace 1933 (Kopie díla byla osazena v roce 2015.)
Adresa Chvalčov, Svatý Hostýn
GPS49,3771; 17,7006
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna v kamenné architektuře kaple I. zastavení křížové cesty.
Rozměryšířka: 400 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníOriginál z roku 1933 byl působením povětrnostních podmínek vážně poškozen. Pokusy o jeho restaurování nebyly úspěšné, proto bylo rozhodnuto o zachování zbytků originálu, které byly zpevněny a zakryty, a do kapličky byla na podzim roku 2015 osazena kopie díla, kterou vytvořili stejnou technologií Vojtěch Pařík a Passionaria Parik. Fotografie zachycují instalovanou kopii původního díla.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pilátův soud - I. zastavení křížové cesty. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 27.09.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3164
Po restaurování, 5/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Po restaurování, 5/2017
Text hesla
Mozaiky podle návrhu Jano Köhlera zdobí I. až XII. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Realizovány byly na objednávku Matice svatohostýnské od roku 1912 do roku 1933 firmou Rako. XIII. zastavení bylo vytvořeno ze skla již v roce 1905 (autor návrhu byl Joža Uprka, provedla firma B. Škarda z Brna). Mozaiky jsou zasazeny v nikách kamenné stěny zastavení, krytého dřevěnou architekturou pavilonu projektovaného Dušanem Jurkovičem.
Prameny

MZA Brno, fond: Jezuité Hostýn, kt. 6, návrhy zastavení křížové cesty, korespondence. 

Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 12, 61.

KAVIČKA, Karel, MALÍKOVÁ,Silvie, PAŘÍK, Vojtěch a PARIK, Passionaria. Jano Köhler. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2018.

PAŘÍK, Vojtěch a PAŘÍKOVÁ, Anežka. Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 244–253.

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

VACKOVÁ, Veronika. Rako, Jano Koehler, Křížová cesta na Svatém Hostýně [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198816/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin umění.

Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně. Národní památkový ústav [online]. [cit. 11. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/11926-restaurovan...

HANZLÍČEK, Jaroslav. Příspěvek k dějinám „RAKO“ závodů v Rakovníku. Rakovník, 2003.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.