Výzdoba rodinného domu

Detail záznamu
Číslo 3162
Název Výzdoba rodinného domu
Autor
RealizaceRAKO
Datace 19301939 (třicátá léta 20. století)
Adresa Rakovník, Alešova 1335 / 10
GPS50,0994; 13,7431
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou umístěny na fasádě rodinného domu. Menší ve štítu je orientována do ulice Alešova, větší s motivy ptáků je osazena na protilehlé fasádě směrem do zahrady domu. 
Materiál keramika›glazovaná (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných keramických mozaikových kostek.  )
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba rodinného domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3162
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
Fasáda domu orientovaná do zahrady, 10/2019
Mozaika orientovaná do zahrady, 10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.