Kristus na náhrobku Antonína Salivara

Detail záznamu
Číslo 3161
Název Kristus na náhrobku Antonína Salivara
Autor
RealizaceRAKO
Datace 1929 (kolem roku 1929)
Adresa Rakovník, Mezi hřbitovy
GPS50,1078; 13,7242
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna v nice náhrobku Antonína Salivara, situoaného na městském hřbitově, v části za hřbitovním kostelem.
Rozměryvýška: 41 cm, šířka: 38 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu, došlo pouze k poškrábání povrchu metalických segmentů. Mozaikový obklad náhrobku je poškozen. Povrch je znečištěn lišejníky, lokálně jsou patrné ztráty materiálu. Glazura obkladu je poškozená, došlo k její korozi (oslepnutí) od hrany jednotlivých segmentů.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kristus na náhrobku Antonína Salivara. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3161
6/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
Text hesla
Náhrobek je v mozaice označen jménem Antonína Salivara a jeho životními daty 16.5.1875–11.9.1929. Je pravděpodobné, že kompozice vznikla v souvislosti s úmrtím pohřbeného v roce 1929 nebo brzy poté.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.