Výzdoba fasády hotelu Paříž

Detail záznamu
Číslo 3160
Název Výzdoba fasády hotelu Paříž
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 19041907
Adresa Praha, U Obecního domu 1080 / 8
GPS50,0881; 14,4271
Umístění umístěno v exteriéru. Tři keramické mozaikové obrazy se nacházejí na nároží ulic U Obecního domu a Králodvorská. Osazeny jsou  pod korunní římsou mezi okny.
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba fasády hotelu Paříž. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 22.10.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3160
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Literatura

Hotel Paříž. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z https: https://www.pamatkovykatalog.cz/hotel-pariz-15845098

VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Staré Město – Josefov. Praha: Academia, 1996, s. 534–535.

VACKOVÁ, Veronika. Rako, Jano Koehler, Křížová cesta na Svatém Hostýně [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198816/. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění.

KALOUSKOVÁ, Jana. Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/103867. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění. 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.