Výzdoba fasády Výzkumného ústavu stavebních hmot

Detail záznamu
Číslo 3158
Název Výzdoba fasády Výzkumného ústavu stavebních hmot
Autor Eva Mužíková
InvestorVýzkumný ústav stavebních hmot Brno
Datace 1978
Adresa Brno, Hněvkovského 30 / 65
GPS49,1695; 16,6276
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je osazeno na fasádě, na rohu objektu Výzkumného ústavu stavebních hmot. Mozaika je částečně zakryta zelení.
Rozměryšířka: 376 cm
Materiál keramika
Stav dobrý (2019)
PoškozeníDílo je znečištěno městskou špínou a silně také fasádní barvou. Na některých místech je vydrolena spárovací hmota, ojediněle je poškozen povrch rohu dlaždice.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba fasády Výzkumného ústavu stavebních hmot. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3158
4/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1978, s. 119.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.