Medailony panovníků na fasádě nájemního domu

Detail záznamu
Číslo 3157
Název Medailony panovníků na fasádě nájemního domu
Autor Václav Eduard Haspekl
RealizaceRAKO
Datace 1905
Adresa Praha, Široká 96 / 9
GPS50,0894; 14,4185
Umístění umístěno v exteriéru. Fasáda budovy je vyzdobena šesti mozaikami s portréty vládců (králů) a znakem. Portréty jsou umístěny ve výšce čtvrtého nadzemního podlaží, na fasádách domu orientovaných do Maiselovy a Široké ulice. Znak je umístěn ve štítu budovy orientovaném do ulice Široké. Na nároží budovy se nachází ještě další mozaika Madony s dítětem.
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníMozaiky jsou znečištěny městskou špínou, pravděpodobně na některých místech došlo i k poškození glazury. Při průzkumu ze země se jeví, že glazura je na některých místech osleplá. Došlo k bílému zákalu, jinde pravděpodobně i ke změnám barevnosti díla. Několik keramických dlaždic je prasklých a na některých místech je poškozena retuš spár. Dílo se nepodařilo detailněji zdokumentovat.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Medailony panovníků na fasádě nájemního domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 22.05.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3157
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Signatura, datace, 10/2019
10/2019
Signatura, 10/2019
Signatura, 10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.