Domovní znamení Ptáčci

Detail záznamu
Číslo 3152
Název Domovní znamení Ptáčci
Autor
Datace 1955 (kolem roku 1955)
Adresa Dubňany, nám. 15. dubna 1087
GPS48,9169; 17,0953
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika tvoří pozadí reliéfu v polokruhovém nástavci nad vstupem do domu.
Materiál keramika
Stav dobrý (2018)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu. Je mírně znečištěna barvou. Některé keramické střepy mají popraskanou glazuru, jiným zčásti glazura chybí.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení Ptáčci. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 28.02.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3152
5/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2018
5/2018
5/2018
5/2018
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.