Věžní hodiny

Detail záznamu
Číslo 3140
Název Věžní hodiny
Autor Jindřich Havlín
RealizaceRAKO
Datace 1916
Adresa Praha, Ústavní - areál Psychiatrické nemocnice Bohnice
GPS50,135; 14,4243
Umístění umístěno v exteriéru. Čtyři hodinové ciferníky jsou instalovány na věži kostela sv. Václava.
Materiál keramika›glazovaná
Stav havarijní (2019)
PoškozeníDošlo ke ztrátě mozaikových dlaždic. Značná část dlaždic vykazuje lokální poškození (ztrátu) glazury, povrch je znečištěn městskou špínou. Nejvíce poškozen je ciferník orientovaný k západu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Věžní hodiny. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3140
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
Literatura

Psychiatrická léčevna Bohnice. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/psychiatricka-lecebna-bohnice-20835361

Kostel sv. Václava. Městská část Praha 8 [online]. MČ Praha 8, ©2012–2019 [cit. 2. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.praha8.cz/Kostel-sv-Vaclava.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.