Madona s dítětem

Detail záznamu
Číslo 3139
Název Madona s dítětem
Autor Jindřich Havlín
RealizaceRAKO
Datace 1916
Adresa Praha, Ústavní - areál Psychiatrické nemocnice Bohnice
GPS50,1352; 14,4243
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována v průčelí kostela sv. Václava, na západní stěně pod přístřeškem u bočního vchodu.
Rozměryvýška: 100 cm, šířka: 80 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníNěkteré z dlaždic jsou prasklé. Na několika místech je poškozena glazura, došlo k jejímu odprýsknutí.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Madona s dítětem. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3139
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
Literatura

Psychiatrická léčevna Bohnice. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/psychiatricka-lecebna-bohnice-20835361

Kostel sv. Václava. Městská část Praha 8 [online]. MČ Praha 8, ©2012–2019 [cit. 2. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.praha8.cz/Kostel-sv-Vaclava.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.