Hanačka s děckem a Pasačka ovcí

Detail záznamu
Číslo 3102
Název Hanačka s děckem a Pasačka ovcí
Autor Adolf Kašpar
RealizaceRAKO
InvestorAdolf Kašpar
Datace 1911
Adresa Loštice, Palackého 343
GPS49,7464; 16,9255
Umístění umístěno v exteriéru. Dvě obrazová pole jsou umístěna na fasádě rodného domu (dnes Památníku) Adolfa Kašpara po stranách okna v uličním průčelí. 
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 75 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Hanačka s děckem a Pasačka ovcí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 22.05.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3102
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
Text hesla
Nárožní dům má průčelí zdobeno dvěma shodně velkými kompozicemi provedenými v technice keramické mozaiky. Adolf Kašpar zde tvořil mezi lety 1911-1934 především knižní ilustrace. Dle jeho vlastního návrhu jsou zhotoveny také mozaiky představující ženu v hanáckém kroji, která drží za ruku dítě a pasačku ovcí. Druhá kompozice je signována AK a datována rokem 1911.
Literatura

Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 20. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/rodinny-dum-adolfa-kaspara-534614

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.