Studánka mládí

Detail záznamu
Číslo 304
Název Studánka mládí
Autor Anna Grmelová, František Tesař
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 19761977
Adresa Olomouc, Nedvědova 447 / 13
GPS49,5808; 17,2458
Umístění umístěno v exteriéru. Budova základní a mateřské školy je součástí městské zástavby v místní části Povel. Mozaika je instalována na severním průčelí, na zděném panelu z režného zdiva u vstupu do objektu.  Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zastřešením prostoru před vstupem do budovy.  
Rozměryvýška: 150 cm, šířka: 130 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 30 mm x 20 mm. Sklo je zakalené. Místy se objevují bubliny. )
Stav odstraněno z veřejného prostoru (2016)
Poškození2016: Mozaika je v dobrém stavu. V ploše mozaiky jsou zřetelné dílčí ztráty materiálu (v řádu jednotek i v menších plochách). Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze do budoucna označit počínající korozi kovového rámu, v němž je mozaika osazena. 2021: Mozaika byla sejmuta kvůli zateplení fasády, nyní je umístěna v interiéru, ve vestibulu nedaleké Základní školy Nedvědova.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Studánka mládí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/304
5/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2016
5/2016
5/2016
10/2016
10/2016
Text hesla
Mozaikový panel určený pro výzdobu mateřské školy byl zhotoven podle návrhu Anny Grmelové v dílně Ústředí uměleckých řemesel. Spoluautorem díla byl vedoucí dílny mozaikář František Tesař. Kompozice zasazená v nepravidelném rámci představuje sedící dívku, která drží džbánek s vodou. Ve zvlněné krajině ji doprovází ptáček, holubice a páv. Z dochovaných archivních zpráv se dozvídáme, že mozaika měla být hotova do konce prosince roku 1976.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc

Soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

JENIŠTA, Jan, DVOŘÁK, Václav, MERTOVÁ, Martina. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 19451989. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 245.

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 150.

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/26188

https://www.zsnedvedova.cz/mozaika/

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Studanka-mladi-zdobi-vestibul-zakla...

https://hanacka.drbna.cz/zpravy/21918-unikatni-sklenena-mozaika-studanka...

Archivní fotodokumentace
MUO, fond Dílo, karton 1
MUO, fond Dílo, karton 1
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.