Slunečnice

Detail záznamu
Číslo 299
Název Slunečnice
Autor Lubomír Schneider, Zdeněk Vacek, František Tesař
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorMilo Olomouc
Datace 1987
Adresa Olomouc, Hamerská 681 / 50
GPS49,5848; 17,3089
Umístění umístěno v exteriéru. Areál továrny na lisované oleje je součástí zástavby města a je situován při jeho východním okraji, v místní části Hodolany. Mozaika je instalována na severozápadním průčelí vstupní budovy do areálu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 280 cm, šířka: 260 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 30 mm x 20 mm. Sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníBudova vrátnice je v relativně dobrém stavu. V ploše mozaiky jsou zřejmé poměrně četné ztráty materiálu (v řádu jednotek). Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze do budoucna označit počínající korozi kovového rámu, v němž je mozaika osazena.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Slunečnice. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/299
9/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
Text hesla
Vstupní objekt vrátnice továrny na lisované oleje Milo doplnila roku 1987 stylizovaná geometrická kompozice představující slunečnici, jejíž semena podnik zpracovával. V abstrahovaném motivu se protínají diagonálně komponované barevné pásy s centrálním kruhovým motivem. V okolí ulice Hamerská na východním okraji Hodolan byla začátkem sedmdesátých let zahájena výstavba nového areálu závodů Milo, jenž by umožnil modernizaci a zvýšení výroby jedlých olejů a tuků. Výstavbu lisovny olejů Milo završil vstupní objekt s vrátnicí, jehož fasádu v roce 1987 doplnila mozaika Slunečnice vytvořená mozaikářem Františkem Tesařem podle návrhu olomouckých výtvarníků Lubomíra Schneidera a Zdeňka Vacka.
Prameny

MUO, Fond Dílo, karton 2.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987. Praha 1987, s. 62.

JENIŠTA, Jan, DVOŘÁK, Václav, MERTOVÁ, Martina. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 19451989. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 273.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.