Mozaika v průčelí Kulturního domu

Detail záznamu
Číslo 2832
Název Mozaika v průčelí Kulturního domu
Autor Milan Kraus
Datace 19541956
Adresa Horní Slavkov, Dlouhá 717
GPS50,1381; 12,7999
Umístění umístěno v exteriéru.  Mozaika je umístěna ve štítě v bočním průčelí Kulturního domu.
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2016)
PoškozeníMozaika je znečištěna městskou špínou. U řady segmentů došlo k popraskání glazury. U tmavých dílců u dívčiny ruky s květinou a vlasů matky došlo pravděpodobně i k odprýsknutí glazury.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika v průčelí Kulturního domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 31.07.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2832
8/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2016
6/2020
8/2016
6/2020
Literatura

ZEMAN, Lubomír. Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách. Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2008.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.