Zemědělství a Textil

Detail záznamu
Číslo 2804
Název Zemědělství a Textil
Autor Oldřich Vašica
RealizaceOldřich Vašica
Datace 1961
Adresa Náměšť nad Oslavou, Husova 579
GPS49,2114; 16,1455
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky se nachází v podloubí po stranách vstupu do základní školy.
Rozměryvýška: 240 cm, šířka: 270 cm, hloubka: 2 cm
Materiál kámen (Mozaiky jsou sesazeny z kamenů různé velikosti:  )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníMozaiky jsou znečištěné prachem, zašedlé - tj. mají snížený barevný kontrast mezi jednotlivými druhy kamenů. Dále se na mozaice vyskytují rýhy, zabarvené kostky. Kovové rámy mají zkorodovaný povrch.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Zemědělství a Textil . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2804
10/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2017
10/2017
Levá mozaika, 10/2017
Levá mozaika, 10/2017
Signatura, 10/2017
10/2017
10/2017
Pravá mozaika, 10/2017
10/2017
10/2017
Text hesla
Dílo je signované a datované rokem 1961, osazeno bylo v roce 1962.
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 2. 7.

Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., fotografie kresebného návrhu a snímky hotové realizace.

Archivní fotodokumentace
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., detail dokončeného díla.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., návrh - nahoře Žena s řezačkou, dole Žena u stavu.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.