Výzdoba průčelí

Detail záznamu
Číslo 2696
Název Výzdoba průčelí
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1954
Adresa Poděbrady, Jana Opletala 1065 / 11
GPS50,1439; 15,1268
Umístění umístěno v exteriéru. Budova vysokoškolských kolejí je součástí zástavby a je situována v jižní části města, v lokalitě městského parku Purkyňovy sady. Mozaiky jsou instalovány na všech čtyřech průčelích budovy, v ploše obdélných omítaných nástavců nad korunní římsou. V těsné blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí z části chráněny malým přesahem střechy.
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Prefabrikované mozaiky jsou sestaveny z přímočaře mačkaných kostek kruhového průřezu (průměr cca 5 a 10 mm). Mozaikový obraz se vyskládal na papír a poté byl zalit cementovou maltou. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBudova kolejí je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poškození. V horních a spodních partiích obdélných nástavců s mozaikami jsou zřejmá poškození v důsledku zatékání srážkové vody (tj. zavlhčení a degradace omítkových vrstev). Mozaiky jsou v dobrém stavu. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Mozaiky jsou lehce znečištěny prachovými depozity. Ztráty materiálu jsou minimální. Biologické napadení nebylo zaznamenáno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba průčelí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2696
12/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
Text hesla
Budova vysokoškolských kolejí je dekorována sedmi mozaikovými panely osazenými v nástavcích nad korunní římsou v osách čtyř průčelí stavby. Hlavní uliční fasádu zdobí dvojice shodných menších obdélných polí po stranách centrální reliéfní kompozice. Červenou plochu mozaikových panelů vyplňují stylizované rozevřené knihy se žlutou pěticípou hvězdou uprostřed. Stejný motiv je využit i na protějším průčelí, kde doplňuje větší centrální kompozici. Na té se rozvíjí motiv telekomunikace – z červené vysílací věže ve středu se rozbíhají modrobílé rádiové vlny, které po stranách doplňuje žlutá anténa a dráty vedení. Krátká boční průčelí stavby vrcholí obdélnými poli, na kterých je na červeném pozadí umístěna bílá florální rozvilina s centrálním hnědým medailonem doplněným třemi bílými blesky. Výzdoba navazovala na funkci koleje, která patřila Fakultě slaboproudé elektrotechniky ČVUT. Dobové snímky ukazují, že mozaiková pole dekorovala i spodní podlaží kolejní budovy v plochách pod parapety některých okenních otvorů.
Prameny

Městské muzeum v Železném Brodě, fond: Pozůstalost Jaroslava Brychty

Literatura

BRYCHTA, Jaroslav. Nové použití skla v architektuře. In: ŠTULÍK, Arnošt. Sklo ve stavebnictví. Praha: SNTL, 1955, s. 123–133, s. 125.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

VINAŘ, Pavel. Sklo pro architekty. Květy. 2. 2. 1956, roč. 6, č. 5, s. 14–15.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.