Květinový motiv

Detail záznamu
Číslo 2694
Název Květinový motiv
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Pardubice, Dašická 1256 a 1257
GPS50,037; 15,7932
Umístění umístěno v exteriéru. Předmětné objekty jsou součástí městské zástavby v místní části Bílé Předměstí a jsou situovány v lokalitě bytových domů při ul. Dašická. Mozaiková výzdoba je instalována na severním a jižním průčelí domů. Mozaiky jsou v celé ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Prefabrikované panely z přímočaře mačkaných mozaikových kamenů kruhového průřezu o průměru 10 a 5 mm. )
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníBytové domy se nacházejí v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Ztráty materiálu v ploše mozaiky jsou minimální. Pouze u jednoho ležatě obdélného panelu na jižním průčelí je mozaika v horních partiích hrubě mechanicky poškozena z důvodu nevhodné instalace odvětrání plynového topení (zde plošná ztráta mozaikových kostek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Květinový motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2694
2018/11
Fotodokumentace aktuálního stavu
2018/11
2018/11
2018/11
Text hesla
Průčelí bytového domu dekoruje šest mozaikových panelů. Pestré kompozice s jednoduchými květinovými motivy kombinují žlutou, bílou, hnědou a červenou barvu na zeleném pozadí. Dvojice čtvercových polí akcentuje vstupy do domu ze severu, čtyři shodné ležatě obdélné panely zdobí jižní fasádu domu v úrovni mezi druhým a třetím podlažím.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.