Květinový motiv

Detail záznamu
Číslo 2690
Název Květinový motiv
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Pardubice, Dašická 1264 a 1265
GPS50,0341; 15,7934
Umístění umístěno v exteriéru. Předmětné objekty jsou součástí městské zástavby v místní části Bílé Předměstí a jsou situovány v lokalitě bytových domů při ul. Dašická. Mozaiková výzdoba je instalována na severozápadním průčelí směrem do vnitrobloku a dále na protilehlém jihovýchodním průčelí směrem do ul. Na Okrouhlíku. Mozaiky jsou v celé ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 30 cm, šířka: 60 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaikový prefabrikát z přímočaře mačkaných kamenů kruhového průřezu o průměru 10 a 5 mm.   )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBytové domy se nacházejí v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Ztráty materiálu v ploše mozaiky jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Květinový motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2690
11/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
Text hesla
Průčelí bytového domu dekorují čtyři ležatě obdélné mozaikové panely. Dvě menší obdélná pole akcentují vstupy do domu, dva větší ležatě obdélné panely zdobí fasádu směřující do ulice Na Okrouhlíku. Kompozice na červeném pozadí kombinují bílé květy s modrými středy, které do stran rozvíjí žluté listoví.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.