Květinový motiv

Detail záznamu
Číslo 2689
Název Květinový motiv
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Pardubice, Dašická 1262 a 1263
GPS50,0343; 15,7938
Umístění umístěno v exteriéru. Předmětné objekty jsou součástí městské zástavby v místní části Bílé Předměstí a jsou situovány v lokalitě bytových domů při ul. Dašická. Mozaiková výzdoba je instalována na severozápadním průčelí směrem do vnitrobloku a dále na protilehlém jihovýchodním průčelí směrem do ul. Na Okrouhlíku. Mozaiky jsou v celé ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 30 cm, šířka: 60 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaikový prefabrikát z přímočaře mačkaných kamenů kruhového průřezu o průmětu 10 a 5 mm. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBytové domy se nacházejí v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Ztráty materiálu v ploše mozaiky jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Květinový motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2689
2018/11
Fotodokumentace aktuálního stavu
2018/11
2018/11
2018/11
2018/11
2018/11
Text hesla
Průčelí bytového domu dekorují čtyři ležatě obdélné mozaikové panely. Dvě menší obdélná pole akcentují vstupy do domu, dva větší ležatě obdélné panely zdobí fasádu směřující do ulice Na Okrouhlíku. Kompozice na červeném pozadí kombinují žluté květy s bílými středy, které do stran rozvíjí bílé listoví.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.