Květinový motiv

Detail záznamu
Číslo 2688
Název Květinový motiv
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Pardubice, Dašická 1248 a 1249
GPS50,0367; 15,7929
Umístění umístěno v exteriéru. Předmětné objekty jsou součástí městské zástavby v místní části Bílé Předměstí a jsou situovány v lokalitě bytových domů při ul. Dašická. Mozaiková výzdoba je instalována na severozápadním průčelí směrem do ul. Spořilov a dále na protilehlém jihovýchodním průčelí směrem do vnitrobloku. Mozaiky jsou v celé ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Přímočaře mačkané kameny kruhového průřezu o průměru 10 a 5 mm. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBytové domy se nacházejí v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Ztráty materiálu v ploše mozaiky jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Květinový motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2688
2018/11
Fotodokumentace aktuálního stavu
2018/11
2018/11
2018/11
2018/11
2018/11
Text hesla
Průčelí bytového domu dekoruje šest mozaikových panelů s jednoduchými květinovými motivy. Dvojice čtvercových polí akcentuje vstupy do domu z ulice Spořilov, čtyři ležatě obdélné panely zdobí fasádu domu směřující do vnitrobloku v úrovni mezi druhým a třetím podlažím. Kompozice se rozvíjí na světle zeleném pozadí. Větší obdélné panely vyplňují bílé listy, z jejichž středu vyrůstá hnědý stvol s červenožlutým květem. Čtvercová pole vyplňuje růžice složená z červených srdčitých lístků a drobných žlutých kalichů.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.