Květinový motiv

Detail záznamu
Číslo 2687
Název Květinový motiv
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Adresa Pardubice, Dašická 1254 a 1255
GPS50,0368; 15,7919
Umístění umístěno v exteriéru. Předmětné objekty jsou součástí městské zástavby v místní části Bílé Předměstí a jsou situovány v lokalitě bytových domů při ul. Dašická. Mozaiková výzdoba je instalována na severozápadním průčelí směrem do vnitrobloku a dále na protilehlém jihovýchodním průčelí směrem do ul. Spořilov. Mozaiky jsou v celé ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaikový prefabrikát zhotovený z přímočaře mačkaných kamenů kruhového průřezu o průměru o velikosti 10 a 5 mm. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBytové domy se nacházejí v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Ztráty materiálu v ploše mozaiky jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Květinový motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2687
11/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
Text hesla
Průčelí bytového domu dekoruje šest mozaikových panelů. Kompozice s jednoduchými květinovými motivy kombinují žlutou a bílou na zeleném pozadí. Dvojice čtvercových polí akcentuje vstupy do domu, čtyři shodné ležatě obdélné panely zdobí fasádu domu v úrovni mezi druhým a třetím podlažím směřující do ulice Spořilov.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.